Dla biznesu

Usługi dla małych i średnich firm

Audyt legalności oprogramowania

Audyt legalności oprogramowania to proces pozwalający określić, jakie oprogramowanie znajduje się w posiadaniu firmy, w jaki sposób zostało nabyte oraz zainstalowane na firmowych stacjach roboczych i serwerach. Dzięki audytowi można zdobyć i usystematyzować cenną wiedzę na temat aplikacji zainstalowanych na firmowych komputerach oraz wykryć programy nielegalne, bądź bezpośrednio niezwiązane z wykonywaną pracą.

Audyt stanowi jednocześnie przygotowanie do wprowadzenia polityki zarządzania oprogramowaniem oraz przeniesienia odpowiedzialności za zainstalowane oprogramowanie z zarządu firmy na użytkowników komputerów, czyli pracowników firmy.

Audyt legalności oprogramowania – korzyści:

 • uzyskanie potwierdzenia działania zgodnego z prawem;
 • uzyskanie listy programów bez odpowiedniej licencji;
 • kontrola rodzaju przechowywanych danych przez pracowników;
 • optymalizacja kosztów ponoszonych na zakup oprogramowania;
 • uzyskanie listy danych i aplikacji do usunięcia (nie związane z wykonywaną pracą);
 • ochrona i efektywne zarządzanie zasobami firmy.

Audyt legalności oprogramowania – etapy audytu:

 1. Gromadzenie wstępnych informacji – ankiety z pracownikami, skanowanie stacji roboczych i serwerów.
 2. Porównanie liczby zainstalowanych programów z liczbą posiadanych licencji.
 3. Badanie praktyk organizacyjnych, w tym procedur związanych z nielegalnym i nieoficjalnym oprogramowaniem.
 4. Badanie poprawności procedur zarządzania oprogramowaniem i procesów monitorowania licencji.
 5. Identyfikacja ryzyka.
 6. Analiza przechowywania i konfiguracji oprogramowania.
 7. Raport końcowy z przeprowadzonego audytu.

Skontaktuj się z nami


Pogotowie komputerowe

 • Usługi wykonywane u Państwa w domu
 • Darmowy dojazd
 • Szanuj swój czas - nie trać go w korkach
 • Gwarancja na każdą naprawę
Sprawdź